Reklamace výrobku

Reklamace při dodání výrobku:

1. Vadný výrobek (fyzická vada), která je zjištěna při rozbalení výrobku před vlastní instalací

2. Nesprávně dodaný výrobek (jiný typ než byl objednán)

3. Nesprávné množství správného výrobku (chybějící nebo přebývající množství)

Reklamace při používání:

1. Vadný výrobek - vada bránící používání výrobku

Reklamace se řídí dle reklamačního řádu společnosti, který si můžete stáhnout ve formátu pdf zde.

Pro oznámení reklamace prosím vyplňte následující reklamační formulář. Formulář je určen pouze pro registrované zákazníky Hafele Czech & Slovakia.