Podmínky používání

Vyloučení odpovědnosti

Häfele GmbH & Co KG připravuje obsah těchto internetových stránek s nejvyšší péčí a zajišťuje jejich pravidelnou aktualizaci. Häfele GmbH & Co KG nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost nebo úplnost informací na těchto stránkách. Jsou-li zde umístěny odkazy na stránky třetích stran, Häfele GmbH & Co KG nenese žádnou odpovědnost za obsah těchto odkazovaných stránek. Pokud kliknete na odkaz, opouštíte oblast obsahující informace poskytované Häfele GmbH & Co KG. Na stránkách třetích stran tak mohou být použita jiná pravidla, například týkající se ochrany údajů. Häfele GmbH & Co KG rovněž vylučuje odpovědnost za krátkodobé znepřístupnění poskytovaných služeb, zejména u stahování souborů poskytovaných Häfele GmbH & Co KG na těchto internetových stránkách.

Autorská práva

Všechna práva vyhrazena. Texty, obrázky, grafiky a animace na webové stránce Häfele jsou chráněny autorskými právy a dalšími zákony. Některé stránky rovněž obsahují obrázky, které jsou chráněny autorskými právy třetích stran. Obsah těchto webových stránek nesmí být kopírován, distribuován, upravován nebo zpřístupňován třetím stranám pro komerční využití.