Reklamace výrobku

Reklamace při dodání výrobku:

1. Vadný výrobek (fyzická vada), která je zjištěna při rozbalení výrobku před vlastní instalací

2. Nesprávně dodaný výrobek (jiný typ než byl objednán)

3. Nesprávné množství správného výrobku (chybějící nebo přebývající množství)

Reklamace při používání:

1. Vadný výrobek - vada bránící používání výrobku

 

Zadání nové reklamace můžete provést v konkrétní objednávce nebo v balícím listu volbou Přidat k reklamaci. Zde máte možnost reklamovat jednu nebo více položek z dané objednávky, zadat požadovaný způsob vyřízení reklamace a přidat fotografie k reklamovanému zboží.

Výhodou tohoto postupu je, že se Vaše reklamace po stisknutí tlačítka Odeslat, objeví přímo v našem systému a přejde do procesu zpracování.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V sekci Moje objednávky je nově zobrazena záložka Moje reklamace, kde máte možnost sledovat průběh reklamací (zadaných Vámi přímo do systému).

 

​​​​​​​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​V případě, že nebude reklamace kompletní, bude Vás kontaktovat zodpovědný pracovník pro dořešení detailů.