Příběh Häfele

 • Jak to všechno začalo

  1923 - 1944

 • Rekonstrukce

  1945 - 1959

 • Moderní doba

  1960 - 1979

 • Růst

  1980 - 1999

 • Přelom tisícetí

  2000 - 2017

 • Hafele dnes

  2018 - dnes

Obchod v Nagoldu, 1930
Adolf Häfele, zakladatel společnosti
1923

Založení

Založení firmy Häfele spadá do doby hlubokých politických a sociálních otřesů. Weimarská republika je stará pouze několik let, následky první světové války jsou stále všude velmi zjevné.

V roce 1923, když v Německu dosahovala inflace svého vrcholu, se dva mladí muži rozhodli vzít osud do svých rukou: 1. prosince v Aulendorfu ve Württembergu založili speciální obchod s potřebami pro truhláře nazvaný "Výrobky pro železářský a truhlářský průmysl".

Adolf Häfele a zaměstnanci před železářským obchodem v Nagoldu
1927

Přesun do Nagoldu

Mladá firma se specializuje na dodávky nábytkářům a truhlářům a stěhuje se do Nagoldu, bývalého centra výroby nábytku ve Württembergu.

Odtud Adolf Häfele navštěvuje dřevoobráběcí dílny a výrobce nábytku v okolí; zaznamenává si jména a potřeby zákazníků a vytváří tak první firemní regionální síť.

Jeho krédo je důležité až do současnosti: osobní kontakt, znalosti z průmyslu, znalosti produktů, spolehlivost a rychlé dodávky požadovaných produktů.

1930

Úspěšné počáteční roky

Adolf Häfele zakládá velkoobchodní sklad a organizuje distribuci zboží. Jeho moderní sortiment produktů a skvělé služby jsou nadčasové, což mu umožňuje získat mnoho nových klientů.

Veletržní stánek Häfele ve Štrasburku, 1933
1933

První exporty

Häfele se v roce 1933 poprvé účastní mezinárodního veletrhu ve Štrasburku a představuje "nábytkové kování pro ložnice a kuchyně".

Mladá firma získává za obsah svého stánku "zlatou medaili". Pomalu se rozbíhá export kování do okolních zemí.

V tomto okamžiku Häfele zaměstnává několik obchodních cestujících, kteří navštěvují zákazníky v Německu i okolních zemích.

První katalog nábytkového kování Häfele
1939

První katalog

V roce 1939 je vydán první katalog nábytkového kování v nákladu 20 000 kopií. Jeho distribuce v Německu i v zahraničí je základem pro mezinárodní prodej produktů Häfele.

Na obalu je nakreslen symbol globusu, který se stane logem rychle se rozvíjejícího obchodu.  

Budova firmy Häfele na adrese Freudenstädter Straße 70 v Nagoldu
1945

Nové začátky

Adolf Häfele provedl svou společnost bezpečně a bez velkých ztrát druhou světovou válkou. Po válce je situace v zemi vážná, ale prováděné rekonstrukce vyúsťují v aktivní potřebu kování a truhlářského zboží. Události se znovu začínají pohybovat rychle kupředu. V únoru 1946 se ke společnosti přidává Häfeleho synovec Walther Thierer.

1948

25 let existence Häfele

V říjnu 1948 oslavuje firma Häfele své 25. výročí. V této době je společnost v dobré pozici: s 29 zaměstnanci a příjmy téměř 2 miliony německých marek.

Walter Thierer
1949

Změny v managementu

V roce 1949 zemřel Adolf Häfele, pouhé čtyři roky po skončení druhé světové války. Uprostřed úsilí o rekonstrukci Německa se o správu společnosti začíná starat jeho 26letý synovec Walther Thierer společně s akcionáři tvořenými členy rodin Häfelů a Thiererů.

Pouliční prodej po požáru v roce 1950
1950

Kámen modernismu

Rok 1950 začal neštěstím: o Silvestrovské noci je ohněm zničena budova firmy. Ale Walther Thierer jednal rychle: nejdříve je v nouzi využit pouliční prodej a poté jsou obchody přemístěny do provizorních příbytků. Ve stejnou dobu jsou položeny základy pro dnešní centrálu v Nagoldu. Výsledkem je nová budova s plochou 2 500 čtverečních metrů, obsahující kanceláře a sklad.

Výroba speciálního kování určeného pro nábytkové ornamenty a mosazné mřížky.
1954

Zahájení výroby

V dubnu 1954 Häfele zahajuje vlastní výrobu speciálního kování určeného pro nábytkové ornamenty a mosazné mřížky. Zájem o výrobky roste tak rychle, že musí být několikrát rozšířen výrobní závod.

Distribuční středisko v Nagoldu, 1974
Založení první zahraniční pobočky v Kreuzlingenu
1960

Duch optimismu

V letech ekonomického zázraku následujících po druhé světové válce se firma Häfele zaměřila nejprve na domácí trh.

Bylo ale jen otázkou času, než se vrátila k zahraničním aktivitám. V roce 1964 Häfele využívá ducha optimismu 60. let a zakládá první zahraniční pobočku ve Švýcarsku.

Výstavní autobus Häfele
1966

Výstavní autobus Häfele

V Nagoldu je otevřeno exportní oddělení a je založena firmou vlastněná prodejní organizace pro Francii "Häfele France GmbH & Co.".

Aktivity prodejních cest z Nagoldu se stávají mnohem důležitějšími a je zahájena první mobilní výstava Häfele. V následujících letech slouží autobus rovněž jako výstavní plocha v zahraniční.

Velký katalog Häfele
1971

Velký katalog Häfele

Je vydán první katalog s názvem "Velký katalog Häfele"; je to největší referenční nástroj pro nábytkové kování na světě.

Velký katalog Häfele nabízí k prodeji více než 25 000 položek, ale obsahuje i podrobné nákresy a montážní pokyny – není to tedy jen referenční kniha, ale i referenční materiál pro montážníky.

1972

Za velkou louží

Výstavní autobus Häfele podnikl 12 000 mil dlouhou cestu nábytkovými středisky USA. Toto byl začátek úspěšného příběhu Häfele v USA: v roce 1973 je založena Häfele America Co.

Tyto mobilní výstavy byly úspěšně použity i v dalších zemích a jsou často prvním krokem otevírání nového trhu. Od 70. let dosahuje Häfele exportu na úrovni 40% a je jedním z prvních exportérů v Německu.

První vydání Velkého katalogu Häfele je vydáno v angličtině, francouzštině a španělštině
1973

Velký katalog Häfele

Velký katalog Häfele je vydán v angličtině (pod názvem "The Complete Häfele"), francouzštině ("Le Grand Häfele") a ve španělštině ("El Gran Häfele").

Dnes je tento obsáhlý referenční nástroj pro technologii kování k dispozici ve více než 24 jazycích, společně s mnoha speciálními vydáními zaměřenými na specifické cílové skupiny a země.

Distribuční středisko v Nagoldu
1974

Zahájení vlastního vývoje

Häfele otevírá své vlastní vývojové oddělení. Společnost způsobí senzaci uvedením inovativního kování a svými úspěšnými řešeními trvale ovlivní výrobu nábytku.

Ve stejném roce je připraveno k provozu distribuční centrum v Nagoldu. Jsou položeny základy pro logistické služby Häfele. Díky vertikálním skladovacím prostorám s vysokozdvižnými vozíky se už v té době stává Häfele rychlým a spolehlivým logistickým partnerem.

Zakládání mezinárodních prodejních kanceláří Häfele
Budova společnosti Häfele v Malajsii
1980

Další zahraniční pobočky

Häfele zakládá třetí pobočku ve Velké Británii. A pak už to jde rychle za sebou: pobočky jsou otevírány v Austrálii, Kanadě, Francii, Itálii, Irsku, Nizozemsku, Singapuru, Novém Zélandu, Malajsii, Japonsku ... Nastává skutečný boom zakládání nových poboček.

Dnes již není kontinent, na kterém by Häfele nemělo své představitele ve vlastní pobočce nebo prodejní kanceláři.

Hans Nock
1982

Trvalé hodnoty

Hans Nock působil v Nagoldu jako exportní manažer od roku 1960. V roce 1982 přebírá vedení společnosti a stává se "motorem" zahraničního obchodu Häfele. Růst je úspěšný díky energii rodinné firmy a jejímu velkému úsilí. Poměr exportu narůstá na 70 procent.

Systém spojovacího kování Minifix
1983

Minifix

Pečlivé porozumění potřebám zákazníků umožňuje Häfele vyřešit problémy v různých odvětvích. Jedním takovým příkladem je vývoj systému spojovacího kování Minifix na principu excentru. Ten je úspěšný po celém světě až do současnosti. Systém Minifix způsobil v průmyslu malou revoluci a urychlil růst nově vytvořeného sektoru RTA nábytku.

Vlastní výrobní závod Häfele v Berlíně nyní produkuje 500 milionů excentrů Minifix ve 30 verzích.

Prodejní kancelář Häfele v Kaltenkirchenu
1985

Zakládání mezinárodních prodejních kanceláří

Od začátku se Häfele zaměřuje na to, být co nejblíže svým zákazníkům. Základem firemní kultury jsou návštěvy partnerů v jejich provozovnách a individuální pohovory. Od roku 1985 se investuje do rozšiřování prodejních kanceláří v Německu. Novým mottem jsou kratší vzdálenosti k zákazníkům, menší prodejní jednotky a osobní kontakt. Integrované showroomy zpříjemňují návštěvy v prodejních kancelářích a jsou u zákazníků velmi oblíbené.

Sídlo Häfele v Nagoldu
1996

Rozšiřování Häfele v Nagoldu

Dochází k rozšiřování sídla Häfele v Nagoldu. Häfele staví novou budovu v přilehlém prostoru o velikosti 5000 metrů čtverečních na adrese Adolf-Häfele-Straße 1.

Dnes jsou v oceňované budově velké a moderní showroomy, konferenční místnosti, kanceláře, datové centrum a testovací dílny. V sídle společnosti je tvořena firemní strategie a je zde vybírán a dokumentován sortiment produktů. Je zde umístěno centrum IT a jsou odtud řízeny prodejní organizace po celém světě.

Häfele Argentina
1997

Latinská Amerika

Vlna zakládání poboček přeskočila i na americký kontinent. První byla pobočka v Mexiku v roce 1997. Následovala Brazílie (1998) a Argentina (1999).

Sídlo Häfele v Nagoldu
2002

Čína a východní Evropa

Zatímco poslední "prázdná místa" na mapě západní Evropy byla zaplněna koncem 90. let a na počátku nového tisíciletí, společnost se začíná soustředit na východní Evropu a Čínu. V roce 2002 Häfele otevírá první pobočku ve Východní Evropě, v Polsku. Turecko a Čína následují v roce 2005, Rusko v roce 2006, Ukrajina a Rumunsko v roce 2009 a Kazachstán, Srbsko a Česká Republika v roce 2010.

Sybille Thierer
2003

Odvaha být moderní

Sibylle Thierer, dcera Walthera Thierera, převzala odpovědnost za společnost na začátku nového tisíciletí a je představitelkou už třetí generace rodinného managementu.

Všechna svá rozhodnutí zaměřuje na výhody inovovaných nápadů a produktů a dláždí tak cestu pro moderní dobu.

360° Project Service - Häfele
2006

360° Project Service

Služba "360° Project Service" v roce 2006 vytvořila základ pro úspěšnou spolupráci s architekty, investory a staviteli. Zahrnuje obstarávání stavebního a konstrukčního kování nezávislého na výrobci, sortiment produktů "StarTec", elektronický systém řízení kontroly vstupu Dialock, bezpočet materiálů pro plánování a mezinárodní koordinaci projektů projektovými manažery Häfele.

Funkcionalita Häfele
2007

Funkcionalita Häfele

Häfele si osvojuje marketingovou strategii "Inovátor funkcionality" a vyvíjí nové způsoby, jak udávat směr v daném oboru. "Funkcionalita" se stává znakem kvality, který nábytkářům a truhlářům umožňuje označit svá vlastní perfektní funkční řešení. Ve stejném roce je v Nagoldu otevřena první výstava "Funkční svět". O dva roky později je vydáno první číslo časopisu "Häfele Home" obsahující moderní nábytek a nápady pro bydlení. Časopis inspiruje designéry, architekty, nábytkáře a truhláře.

Häfele Engineering
2011

Häfele Engineering

Společně se službou "360° Project Service" sdružuje Häfele své prodejní aktivity týkající se nábytkářského průmyslu pod nově založenou mezinárodní prodejní organizaci Häfele Engineering GmbH & Co KG.  Zaměřuje se výhradně na splňování požadavků nábytkářského průmyslu – v celém hodnotovém řetězci.

2014

Prostor pro další růst

V září 1972 zahájila společnost Häfele první fázi výstavby svého expedičního centra, vysokoregálového skladu s pěti uličkami a skladu pro tyčovinu s kancelářským křídlem a společenskými místnostmi. K 1. lednu 1974 bylo uvedeno do provozu 6200 metrů čtverečních zastavěné plochy. Dnes, o 50 let později, je tehdy získaných sedm hektarů téměř kompletně zastavěných (53 000 m2). V budoucnu vyroste Häfele také na opačné straně ulice Robert-Bosch-Strasse a zprovozní tam nejmodernější výrobní závod na technologii kompletace sáčků s kováním.

2014

Digitální plánování nábytku

Od tohoto roku lze řadu plánovacích a konfiguračních nástrojů ovládat online a efektivně je používat v každodenních operacích. Truhlář pokračuje v práci ve svém obvyklém prostředí, ale svůj nábytek plánuje od A do Z digitálně pomocí CAD, CAM a konfigurátorů. Pro každou situaci nabízí Häfele digitální služby, které podporují plánování a výstavbu. Tímto způsobem lze nyní snadno digitálně zpracovávat sofistikovanou hardwarovou technologii – od plánování až po výrobu.

2016

Zodpovědnost a začlenění

Dvanáct mladých uprchlíků z devíti národů letos nastupuje do dvouletého učení jako skladníci v Häfele v Nagold. Häfele tak přebírá odpovědnost jako majáková společnost a jako národní vzor, ​​pokud jde o operativní integrační práci. Jako jedna z největších společností v regionu věnuje Häfele školení v duálním systému již desítky let velké úsilí. O dva roky později je tato společenská angažovanost oceněna cenou Entrepreneur Award.

2016

Dynamická inovace

Flap Competence Center (FCC) v maďarském hlavním městě Budapešti letos slaví 25. výročí svého založení. Vývojové a výrobní zařízení pro inovativní výklopné kování reprezentuje inovační sílu Häfele a je součástí celkem pěti výrobních závodů, jejichž produkty jsou dostupné u 37 prodejních zastoupení Häfele ve 150 zemích světa.

Zákazníci po celém světě chtějí nejnovější technologie v souvislosti s postavením společnosti, která je na trhu úspěšná již desítky let – Häfele tento status neustále upevňuje.

2016

Velký nábytkový katalog, s novou, moderní tváří

Internet, katalog, nebo preferujete osobní rozhovor s odborným poradcem? Zákazníci Häfele si mohou svobodně vybrat, kde a jak se o sortimentu dozví nebo zadají objednávku. Nový katalog pomáhá při plánování, výběru a průzkumu a je vždy vítaným společníkem v dílně a kanceláři, když potřebujete rychlý přehled nebo se seznámit s novým tématem.

2017

Nové webové stránky s moderním internetovým obchodem

Nový web je online. Svět značky Häfele je nyní k dispozici v nové digitální dimenzi, vysoce efektivní, extrémně jednoduchý, srozumitelný a s mnoha výhodami. Objednávání je bezpečnější, rychlejší a pohodlnější než kdy jindy v moderním internetovém obchodě. Tento balíček služeb Häfele vám poskytuje více nezávislosti a času.

2018

Otevření expedičního centra Lehrte

Häfele otevírá druhé logistické centrum v Německu v Lehrte u Hannoveru. S ohledem na plánovaný růst skupiny společností v následujících letech podniká Häfele další krok a nastavuje tak kurz rychlejších služeb. Stávající expediční centrum na Nagolder Wolfsberg a nový sklad v Lehrte, který bude uveden do provozu na začátku léta následujícího roku, jsou ústředními prvky nové, komplexní evropské strategie v oblasti logistiky globální společnosti. V roce 2018 provozovala skupina Häfele po celém světě celkem 52 logistických míst.

2019

Nimbus - Nová jednotka Häfele pro světlo, akustiku a Smart

S akvizicí společnosti Nimbus oznámila společnost Häfele odbornému světu strategické převzetí stuttgartského specialisty na LED osvětlení a akustiku. Od 1. září 2019 se stuttgartská společnost pod vedením předchozího generálního ředitele průmyslové divize Häfele Jörga Schmida stala novým globálním kompetenčním centrem, jednotkou pro vysoce potenciální budoucí pole světla a akustiky a samrt řešení v rámci skupiny Häfele. Předchozí majitel společnosti Nimbus Dietrich Brennenstuhl je nyní výkonným ředitelem pro design a inovace. Je tedy zodpovědný za značku Nimbus, designový jazyk, inovace a komunikaci.

2019

Internacionalizace pokračuje

Založením pobočky Häfele Adriatic loni v červenci vytvořila společnost Häfele další oporu v regionu Středomoří: Häfele Adriatic je 38. zahraniční prodejní společností skupiny a stará se o trhy ve Slovinsku a Chorvatsku. K pokroku dochází také v Africe: Od února 2019 se Häfele stará o východoafrické země Tanzanie, Keňu, Ugandu, Rwandu a Seychely z vlastní kanceláře v Tanzanii. S druhou hlavní oporou na africkém kontinentu se Häfele připravuje na silnější přítomnost na tomto rozvíjejícím se trhu ve východní Africe. Celkově skupina společností vygenerovala 80 % svých tržeb mimo Německo.

2020

Závazek k původu v Evropě

Mateřská společnost přední světové skupiny Häfele pro nábytkové a stavební kování, elektronické zamykací systémy a LED osvětlení, Häfele GmbH und Co KG, si od 1. prosince 2020 dala novou právní formu. Häfele Germany nyní obchoduje pod názvem Häfele SE & Co KG. „Díky právní formě „Societas Europaea“ (SE) připravujeme Häfele na budoucnost jako mezinárodně aktivní rodinnou společnost v pobočce Nagold,“ říká manažerka společnosti Sibylle Thierer. Ve společnosti Häfele je velmi specificky položen základ, aby 4. generace managementu převzala odpovědnost a zároveň se zavázala k budoucí nezávislosti jako rodinné firmy.

2021

Moebelplus se stává dceřinou společností Häfele

Na začátku roku 2021 společnost Häfele získala moebelplus Deutschland GmbH & Co KG. Moebelplus, nadějný a úspěšný internetový prodejce elektrospotřebičů pro domácnost, bude pokračovat jako nezávislá dceřiná společnost Häfele pod provozním vedením dvou předchozích generálních ředitelů, Mathiase Grummta a Rica Kellnera. Podle společnosti moebelplus v Häfele našli toho správného partnera pro další vývojovou fázi své společnosti, protože moebelplus výrazně rozšiřuje svůj okruh firemních zákazníků prostřednictvím zákaznické základny Häfele a bude novým dodavatelem Häfele pro elektrické spotřebiče a další vhodné produkty.

Dnes

Motto zní: "Myslet dopředu"

Se 100letou historií společnosti je rodinný podnik Häfele globálním a zkušeným specialistou na inteligentní hardwarové technologie, osvětlení a elektronické zamykací systémy. Celkem Häfele zaměstnává více než 8 000 lidí ve 38 dceřiných společnostech a mnoha dalších agenturách po celém světě. Vzrušující příběh je však pouze jednou stranou a může se dlouhodobě rozvíjet, pouze pokud se budeme vždy dívat do budoucnosti. Zůstat hledět dopředu a „myslet dopředu“ – to je krédo, které jsme si stanovili.

 • Jak to všechno začalo

  1923 - 1944

 • Rekonstrukce

  1945 - 1959

 • Moderní doba

  1960 - 1979

 • Růst

  1980 - 1999

 • Přelom tisícetí

  2000 - 2017

 • Hafele dnes

  2018 - dnes